Brač Online

Naslovnica Tko smo mi Donacije Portal na Facebooku

OTVORENO S LOVROM KUŠČEVIĆEM Donosimo vam veliki godišnji intervju sa Lovrom Kuščevićem, načelnikom Općine Nerežišća, vijećnikom u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, dužnosnikom Hrvatske demokratske zajednice i kandidatom na listi Domoljubne koalicije na parlamentarnim izborima.
Na kraju smo kalendarske i proračunske godine, kako vi kao načelnik općine Nerežišća vidite ovu 2015.-u godinu?

Rekao bih da je 2015-.a bila izuzetno uspješna za našu Općinu. Naime, ove godine smo usvojili nekoliko važnih razvojnih dokumenata: Strategiju razvoja Općine, II. Izmjene i dopune PPU Općine, UPU za zdravstveni turizam, UPU sa marinu „Smrka“ i UPU za turističku zonu „Smrka“.  Ova dokumentacija je temelj za investicije koje će se dogoditi u idućih nekoliko godina, ukupne vrijednosti preko 7 milijardi kuna, koje će otvoriti oko 2000 novih radnih mjesta i koje će u mnogome promijeniti gospodarsku sliku otoka Brača. Mogu kazati kako je u ovu dokumentaciju uloženo preko milijun kuna koji su „nevidljivi“ prosječnom građaninu, ali su preduvjet daljnjeg razvoja i temelj za povlačenje sredstava bilo iz nacionalnih ili EU fondova.
Osim toga, realizirali smo veliki broj komunalnih i društvenih projekata koji mnogo znače za kvalitetu života u našoj Općini. Imali smo dobru suradnju sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Vlada je pratila 3 naša projekta, uključio se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  tako da sam vrlo zadovoljan sa ostvarenim i pripremljenim projektima u ovoj godini.


Toliko o kako vi kažete "nevidljivim" projektima no možete li nam ukratko opisati neke „vidljive“ projekte koje ste realizirali ili ste njihovo ostvarivanje započeli u ovoj godini koja je na izmaku?

Ove godine smo dovršili izgradnju „Hrvatskog doma Golubijera“ u Dračevici. Radi se o projektu unutar kojeg smo rekonstruirali ruševnu zgradu u centru Dračevice i pretvorili je u centar koji sadrži zavičajnu zbirku, poslovni prostor (samoposlugu), skladište i prostorije za društvene aktivnosti naših mještana. Dovršetkom ovog projekta su sva tri  mjesta u našoj Općini dobila zgrade za društvena događanja. Osobito sam ponosan i počašćen što je  Predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar Kitarović, ovog ljeta posjetila taj kompleks te izrazila zadovoljstvo sa viđenim. Vrijednost projekta je oko 1.500.000,00 kn.

 

Predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar Kitarović u posjeti  "Hrvatskom domu"


Nadalje dovršili smo izgradnju vodoopskrbe i kanalizacije u poslovnoj zoni u Nerežišćima, u tijeku je izgradnja prometnice, nogostupa, javne rasvjete i telefonske infrastrukture. Važno je napomenuti da u ovoj zoni djeluje desetak poduzetnika sa preko 200 uposlenih.  Vrijednost oko milijun kuna.

Započeli smo i sa izgradnjom mrtvačnice u Nerežišćima, tako da ćemo uskoro imati mrtvačnice u sva tri naša mjesta, vrijednost oko 800.000,00 kn.

Radovi na izgradnji mrtvačnice

Valja spomenuti i početak rekonstrukcije javne rasvjete, na način da ćemo kompletnu javnu rasvjetu zamijeniti novom LED rasvjetom koja je ekološka i štedi gotovo 70% energije. Vrijednost preko milijun kuna.

Krenuli smo i sa izgradnjom „Interpretativnog centra - Život otoka Brača“, vrijednost oko 2 milijuna kuna.
Uredili smo ili rekonstruirali niz ulica, vodoopskrbnih sustava, igrališta, trgova, javnih površina, poljskih putova, dječja igrališta ..... ukupne vrijednosti preko milijun kuna.

Radovi na „Interpretativnom centru - Život otoka Brača“


Sve u svemu, pratili smo potrebe naših sumještana, napravili smo što je bilo u našoj mogućnosti te pripremili i započeli projekte za budućnosti.


Općina Nerežišća možemo mirne duše ustvrditi prednjači po mjerama glede populacijske politike, recite nam riječ dvije o tome.

Gledajte, u našoj Domovini je svaki dan sve manje Hrvatica i Hrvata. Tome je razlog prirodna demografija i ekonomska migracija. Meni je jasno da bez Hrvata nema ni Hrvatske, tako  bez naših žitelja nema ni Općine. Upravo zato veliki naglasak dajemo na demografsku obnovu. Za popraviti situaciju u prvom redu su potrebna radna mjesta, i tu nemamo većih problema. Zatim idu poticajne mjere, a mi smo neke i uveli: dajemo obiteljima 7.000,00 kn za svako novorođeno dijete, sufinanciramo dječji vrtić, prije nekoliko tjedana smo uveli produženi boravak u dječjem vrtiću i osnovnoj školi u okviru kojeg djeca rade sa kvalificiranim osobljem, imaju ručak  i odgovarajuću skrb, a sve to omogućava roditeljima da mogu raditi puno radno vrijeme. Dajemo stipendije đacima i studentima, nagrade odličnim učenicima, poklone za sv. Nikolu ... i čitav niz aktivnosti kojima nastojimo uljepšati život našoj djeci i olakšati njihovim roditeljima.
Bogu hvala, sve ovo daje rezultate i mi danas imamo veći natalitet nego mortalitet. Prije nekoliko godina smo izgradili  prvu POS-ovu zgradu na otocima u našoj županiji, no vidim da to nije dovoljno i razmišljamo o novom modelu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. To iziskuje velika sredstva koja nam trenutno nisu na raspolaganju, no čim započnu ovi veliki projekti o kojima sam govorio, prva sredstva koja ćemo uložiti, biti će upravo u poticanu stanogradnju za mlade obitelji koje žele živjeti u Općini Nerežišća.

Uređenje dječjih igrališta u općini


Na vašem području je trenutno u tijeku najveća investicija u cestogradnji na našem otoku. O čemu se radi i u kojoj je to fazi?

Mada Općina ima veliku obalu, nemamo dobru povezanost sa tom obalom niti imamo izgrađenu infrastrukturu.  Općina i Županijska uprava za ceste su pokrenuli projekt izgradnje prometnice „Nerežišća-Vela Farska-Murvica-Bol“ i do sada smo napravili 15-ak kilometara te prometnice. U planu je do ljeta iduće godine završiti dionicu „Nerežišća-Vela Farska“, te nam preostaje još dionica „Vela Farska-Murvica“. Ta, rekao bih Bračka prometnica, će značajno skratiti put od Supetra do Bola i donijeti će nemjerljivi razvoj južnoj obali Brača, turizmu i poljoprivredi. No to nije sve. Krenuli smo u projektiranje prometnice, vodoopskrbe i elektroopskrbe  na potezu Milna – Smrka – uvala Krušica, tako da će u idućih nekoliko godina Brač dobiti prometni prsten i na južnoj strani otoka. Prometna povezanost i infrastruktura su najvažniji preduvjeti razvoja i na tome svakodnevno radimo, a koristim priliku zahvaliti Županiji na podršci i uloženim sredstvima.

 

A proračun i planovi za iduću godinu?

Proračun za 2016. će biti vrlo razvojan i realan. Planirati ćemo ga u iznosu od cca: 20 milijuna kuna, od kojeg se preko 80 %  rashodovne strane odnosi na investicije. Tu napominjem dovršetak izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni „Balun – Vrpovje u Nerežišćima“, izgradnja infrastrukture do luke nautičkog turizma i turističke zone u uvali „Smrka“ te izgradnja infrastrukture na području zdravstvenog turizma. Sve ovo su veliki projekti za koje smo pripremili prostorno-plansku dokumentaciju, u tijeku je projektiranje te se nadamo iduću godinu započeti sa radovima.

Buduća marina Smrka

Što se prihodovne strane tiče, Općina zahvaljujući našim zonama: zona za eksploataciju kamena, radne zone u Nerežišćima i Donjem Humcu, malog broja nezaposlenih i velikog broja poslovnih prostora koje imamo u zakupu, ima dovoljno izvornih prihoda za ispunjavanje svih naših obveza, dok kapitalne projekte planiramo financirati uz pomoć proračuna Splitsko-dalmatinske županije, koja nam je izuzetno dobar partner, te iz nacionalnih i EU fondova koji su nam na raspolaganju.
Dovršiti ćemo započete projekte koje sam ranije spomenuo i naravno, nastaviti ćemo brinuti o svim potrebama naših sugrađana.


Vi ste i vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije. Kakav angažman imate tamo?

Ja sam županijski vijećnik od prošlih lokalnih izbora 2013. Kroz rad u županijskoj skupštini sam se dobro upoznao sa načinom funkcioniranja županije, uspostavio sam dobre odnose sa županijskim dužnosnicima i službenicima kao i sa kolegama vijećnicima. Moj angažman je većinom bio fokusiran na otočnu problematiku, na sustav prostornog uređenja i graditeljstva te na gospodarsku problematiku, naročito glede programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva.
Radom u Skupštini uvjerio sam se kako naša županija izvrsno prati općine i gradove, sudjeluje u našim projektima, te ima jako puno kvalitetnih programa koji podržavaju poduzetništvo, energetiku, poljoprivredu, socijalnu i braniteljsku politiku. Mogu čestitati županu Zlatku Ževrnji na načinu kako vodi županiju i dajem mu punu podršku u njegovom radu. Neka samo nastavi ovako, i vjerujem da će uz bitne promjene na državnoj razini, uskoro naša županija napraviti značajan iskorak u gospodarskom razvoju koji će se odraziti na život naših sugrađana.

Projekt medicinskog centra


Na prošlim parlamentarnim izborima bili ste kandidat Domoljubne koalicije. Kako ste zadovoljni rezultatom izbora ?

Što se tiče Općine Nerežišća, Domoljubna koalicija čiji sam bio kandidat je prošla izvrsno. Osvojili smo 55% glasova, od čega sam ja osvojio 88 % preferencijalnih glasova. Na našem sam otoku osvojio najviše preferencijalnih glasova, preko 2000 i veseli me da su bračani prepoznali moj rad, što je zalog za moja buduća nastojanja. Zahvaljujem svim biračima koji su me prepoznali, a i onima koji će tek u budućnosti podržati moj rad. Žao mi je što Domoljubna koalicija na razini države nije dobila veći broj glasova, i što  upravo sada u najvažnijem periodu, kada se donosi proračun za iduću godinu, već nemamo stabilnu Vladu. No očito je da niti jedna politička snaga nije uspjela uvjeriti hrvatske građane u kvalitetu svog programa, i to je jasan signal da se neke stvari moraju mijenjati.Moramo primjetiti kako je na Braču pogotovo među biračima HDZ-a bilo veliko iznenađenje i nezadovoljstvo glede Vaše relativno loše pozicije na listi Domoljubne koalicije, Bračani su vas očigledno očekivali vidjeti na višoj poziciji. Kao jedini otočanin sa 4 otoka iz naše Županije na listi Domoljubne koalicije bili ste tek 12., dok je primjerice koalicija Hrvatska raste imala čak 4 kandidata sa naših otoka, od čega dvoje sa Brača, a sve odreda bolje pozicionirane od vas... kako to komentirate?


Mi smo na našim listama morali zadovoljiti koalicijske partnere što je suzilo manevarski prostor. Osim toga, HDZ je puno brojnija stranka nego SDP i imamo puno kvalitetnih kadrova koji zaslužuju biti na listama, dok SDP ima deficit takvih kadrova, rekao bih da čak imaju problem pronaći kvalitetne ljude za sastav lista. Osobno mislim kako je i naša koalicija mogla bolje posložiti liste, ne miješati izborne jedinice i orijentirati se na mlađe i dokazane ljude. Uostalom, to je napravio MOST i pokazalo se kao vrlo uspješno. Što se tiče naših otoka, već 40 godina živim na otoku, na svakom našem otoku sam barem 5-10 puta godišnje, poznajem otočnu problematiku, sve gradonačelnike i načelnike, kao županijski vijećnik pratim otočne projekte, tako da sam kvalificiran zastupati otočne interese na svim razinama. Uostalom, bitan je kvalitet a ne kvantitet, i mislim da su kroz mene otočani bili dobro zastupljeni na listi Domoljubne koalicije.


O Vama se čak govorilo kao o budućem ministru Prostornog uređenja i graditeljstva, u slučaju pobjede Domoljubne koalicije. Koliko ima istine u tome?

To su bile medijske špekulacije. Nikada se u našoj stranci nije govorilo o raspodjeli fotelja već o raspodjeli radnih zadataka. Ja u stranci već 3 godine vodim Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, koji je sastavljen od 50-ak stručnjaka na nacionalnoj razini i još stotinjak ljudi po županijama. Mi smo analizirali  sustav prostornog uređenja i graditeljstva, uočili nedostatke, komparirali sa pozitivnim primjerima iz EU prakse i u  cijelosti pripremili program, nacrte zakona, dinamiku provođenja i financijske učinke koje će nova zakonska rješenja donijeti. Kada novu Vladu sastavi HDZ sa partnerima, tada možemo očekivati velike promjene u prostornom uređenju i graditeljstvu, naravno na bolje, koje će pokrenuti građevinski sektor, ubrzati usklađenje katastra i zemljišnika sa stvarnim stanjem i konačno olakšati našim sugrađanima svakodnevne probleme iz ovog područja. Tko će biti ministar u kojem resoru, o tome će odlučiti Hrvatski Sabor na prijedlog novog mandatara Hrvatske Vlade.

Poslovna zona Nerežišća


Kako gledate na ove pregovore oko sastavljanja Vlade ?

Svatko se bori sa svoj komad političkog neba, no tu ima bitnih razlika. SDP-u je jedini cilj ostanak na vlasti, dok se HDZ, a vjerujem i MOST , bore za reforme i pozitivne promjene u našoj Domovini. Građani su imali priliku na svojoj koži u protekle 4 godine osjetiti kako izgleda program, točnije PLAN 21 SDP-a, tako da su mi njihova obećanja kako će u buduće raditi za dobrobit Hrvatske, u najmanju ruku  nevjerodostojna.
 
Izuzetno mi je drago da se pregovori za sastavljanje Vlade konačno baziraju na gospodarskim i reformskim pitanjima a ne na raspodjeli fotelja. Ja već godinama govorim kako se izbori ne dobivaju zastavama i pričanjem gdje je tko bio 1941. ili 1991., već konkretnim projektima koji će potaknuti gospodarstvo i popraviti život naših sugrađana. Pa nitko od nas nije tu radi sebe, već radi javnog dobra, radi toga jer su građani procijenili da možemo napraviti nešto za sredinu u kojoj živimo.

Osobno  sam sudjelovao u izradi dijela Gospodarskog programa HDZ-a, odgovorno tvrdim da je dobar i da bi njegova provedba pokrenula Hrvatsku u dobrom smjeru. Nadam se da će to uvidjeti i veliki dio saborskih zastupnika izabranih sa drugih lista, te da će uskoro HDZ formirati vladu koja će pokrenuti Hrvatsku.


Koja je vaša prognoza, tko će voditi Republiku Hrvatsku iduće 4 godine?

Nisam prognozer pa neću ni prognozirati. Činjenica je da Kukuriku koalicija nije dobro vodila državu, da nam je iz dana u dan sve lošije i lošije, a da su Domoljubna koalicija i MOST upravo ti koji žele promjene na bolje.  Podrobno sam analizirao sve zahtjeve MOST-a i gotovo u 90 % reformskih zahtjeva se slažemo. U tim zahtjevima ima puno „lijepih želja“ koje se ne mogu ostvariti preko noći, koje treba razraditi, neke mijenjati, neki su u koliziji jedni sa drugima, no HDZ i MOST dijele iste ili slične stavove kako popraviti život naših sugrađana. Po meni MOST ne može koalirati sa SDP-om jer tada sebi skače u usta. SDP je imao 4 godine da reforme u koje se zaklinje,  provede u djelo i očito je da nisu imali volje ni znanja za provedbu. HDZ se već 3 godine aktivno sprema, pripremili smo programe, imamo sposobne ljude za provedbu i samo nam nedostaje podrška u Hrvatskom Saboru kako bi zajedničke stavove proveli u djela. Ako MOST to ne prepozna, morati će snositi političku odgovornost za takvu odluku. Dakle, ili zajedno MOST i Domoljubna koalicija ili novi izbori. Sve drugo bi bila politička prostitucija i prijevara birača.


Neka poruka za naše čitatelje za kraj ove godine?

Pred nama su blagdani, vrijeme kada se moramo posvetiti svojim obiteljima, prijateljima i onima koji su u nevolji. Pozivam svih da ove blagdane provedu u miru, da se pomire ukoliko su sa nekim u zavadi, da svatko napravi barem jedno dobro djelo te da u Novu 2016.-u uđemo kao bolji ljudi.

Čestitam svim ljudima dobre volje Božić i želim nam svima bolju i sretniju 2016.-u godinu. Neka nas Bog svih blagoslovi !

Sveti Nikola dijeli poklone nerežiškoj djeci


Gospodine Kuščeviću zahvaljujemo na vašem vremenu i iscrpnim odgovorima.

Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo...

Podijelite ovaj članak

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.