Brač Online

Naslovnica Tko smo mi Donacije Portal na Facebooku

Uvođenje prireza u Gradu Supetru izazvalo je brojne rasprave i reagiranja a mi prenosimo najrelevantnije, ono oporbenog kluba gradskih vijećnika.

 

 


Klub vijećnika HDZ/HSS u Gradskom vijeću Supetra uputio je redakciji svoju reakciju na temu uvođenja prireza, njihovo obraćanje zainteresiranoj javnosti objavljujemo u cijelosti.

 

1.) OBRAZLOŽNJE PROTIVLJENJA UVOĐENJU PRIREZA

Klub vijećnika HDZ/HSS je u raspravi na prijedlog gradonačelnice za usvajanje uvođenja prireza od 10% i povećanje komunalne naknade sa 0,20 kn/m2 na 0,40 kn/m2 (duplo) na sjednici Gradskog vijeća održanoj 2.11.2017. izrazio svoje protivljenje uvođenju navedenih nameta sljedećom argumentacijom:  

Prijedlozi odluka koji su dostavljeni gradskim vijećnicima na usvajanje na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra za uvođenje prireza i povećanje komunalne naknade su presedan, jer poglavito u odnosu na prirez, nijedna supetarska gradska vlast do sada ga niti u snu nije pomislila uvesti.  Kao opoziciji, građani nam nisu dali mandat da "zavlačimo" ruke u njihov džep, a poziciji, koja je sad na vlasti, još manje. Prvo, jer nije artikuliran u netom završenoj predizbornoj kampanji, a drugo jer je ovaj postupak gradske vlasti flagrantno obmanjivanje građana kojima su tijekom prošlog mandata od strane gradonačelnice plasirani podaci o izgrađenim „velebnim“ kapitalnim projektima i izjave tipa: „Da nisam morala vraćati dug, Supetar bih popločala zlatom“. Građani i svekolika javnost, zaključili su da je dug vraćen i da je danas, ako nema viška u gradskoj blagajni, Grad barem na pozitivnoj nuli.  Vjerujemo da će građani  biti šokirani ovom nakanom uvođenja novih „harača“ jer Gradonačelnica nije najavila svojim građanima da će  „velebne“ projekte morati platiti iz svog džepa.  Značajan dio tih projekata financiran je od strane županije i Lučke uprave pa se nameće pitanje gdje je utrošen novac kojeg trebaju vraćati građani. Dakle, građani i javnost, neprijeporno su  dovedeni u zabludu, očekivali su da Gradu „cvjetaju ruže“, pa čak i smanjenje nameta,  a zato jer su bili zakinuti za uvid u istinito financijsko stanje, jer na web stranicama Grada ta izvješća nisu objavljena u roku i  u formi kako to nalaže Zakon o proračunu.  Da jesu, građani bi imali uvid u podatak da je Grad na dan 31.12.2016. dužan 15 mil kuna. K tomu, blagajna se nije ispraznila u zadnjih mjesec dana. Jer, prirez se ne uvodi zbog razvojnih ili socijalnih programa,  uvodi se kako bi se sanirali dugovi iz prethodne četiri godine mandata. Stoga, kao klub vijećnika HDZ/HSS ne želimo dati svoj glas za navedene prijedloge.
 
Iz iznijetog je razvidno da su prisutni vijećnici HDZ/HSS glasali protiv (vijećnik HSP-a 1861. te nezavisni vijećnik Pero Maričić, također)2.) AMANDMAN OPORBE

K tomu, amandman kojim je oporba (klub vijećnika HDZ/HSS) tražila financijsku pomoć, refundaciju plaćenih udžbenika roditeljima/skrbnicima za razrede od 2. do 8. osnovne škole, nabavljenih za školsku godinu 2017./2018.  u iznosu od 500 kn po učeniku, a koji je dostavljen na usvajanje na samoj sjednici  - vezano za točku "Izmjene i dopuna proračuna Grada Supetra za 2017." (tzv. rebalans) vijećnici pozicije su na sugestiju gradonačelnice odbili uopće raspravljati o istom, a kamoli ga usvojiti.


Evo sadržaja amandmana:      

Nakon ogluhe predsjednice Gradskog vijeća od 7. rujna 2017. da na prijedlog kluba HDZ/HSS sazove sjednicu za razmatranje prijedloga radi donošenja


 
ODLUKE
 
o ostvarivanju prava na pomoć i isplatu jednokratne gotovinske novčane naknade za kupnju školskih udžbenika


 
na način da će Grad Supetar  u školskoj godini 2017./2018. dodijeliti financijsku pomoć - jednokratnu gotovinsku novčanu naknadu za kupnju školskih udžbenika, roditeljima i skrbnicima učenika osnovnih škola od 2. do 8. razreda s prebivalištem na području Grada Supetra  (obzirom da je financijsku pomoć za kupnju udžbenika roditeljima i skrbnicima učenika osnovnih škola 1. razreda s prebivalištem na području Grada Supetra osigurala Splitsko-dalmatinska županija u skladu sa svojim aktima), to se podnosi ovim putem


 
AMANDMAN
na Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017.


 
Roditeljima i skrbnicima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Supetra dodjeljuje se pravo na financijsku pomoć za kupnju knjigu u iznosu od 500 kn (petstokuna), a onim roditeljima i skrbnicima koji pravo na novčanu naknadu za kupnju obveznih udžbenika ostvaruju po drugoj osnovi u iznosu manjem od utvrđenog, imaju pravo na nadoknadu razlike do utvrđenog iznosa za obvezne udžbenike. Podatak da se radi o 298 učenika dobili smo od ravnateljica O.Š. u Supetru i O.Š. Postira (za učenike sa područja Splitske i Škripa) 15, pa bi ukupno iznosilo 313 učenika tako da potrebna namjenska sredstva iznose 156.500,00 kn.
 
Predlaže se da se za isti iznos u Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. umanji račun prihoda i rashoda materijalni rashodi (grupa 32) pod 322 Rashodi za materijal i energiju (s naglaskom za uredski materijal) za 156.500 kn ili račun 421- Zgrada gradske uprave te da se otvori novi račun prihoda i rashoda „Školstvo“ uz adekvatnu poziciju tekućih rashoda za navedenu namjenu.3.) IZJAVA OPORBENIH VIJEĆNIKA HDZ/HSS

Gradonačelnica je uvođenje prireza na Gradskom vijeću 2.11.2017. "branila" potrebnim sredstvima za "hladni pogon", ni riječi o financiranju udžbenika i socijali, već je iscrpno prezentirala koliko treba sredstava za plaće i materijalne troškove za financiranje gradske uprave i gradskih proračunskih korisnika (knjižnica, DVD, Dječji vrtić i ostali pror.korisnici). U obraćanju medijima (Bračonline) koristi navode vijećnice Marijete Arnerić izrečene na samoj sjednici 2.11.2017. u replici vijećniku SDP-a, koji živi u Splitu, a koji je rekao da je i Split povećao prirez, kao i Bol, pa može i Supetar. I da su Supetrani bogati, imaju od čega platiti, jer imaju puno apartmana. Vijećnica je ovako odgovorila:  "Točno, Split je povećao prirez, ali strogo namjenski, za financiranje udžbenika i manju participaciju koju roditelji moraju plaćati za boravak svoje djece u vrtićima i jaslicama. Dakle, u socijalne i demografske svrhe".

Ni u materijalima za vijeće nije bilo govora o socijali (veće naknade za novorođenu djecu, stipendije i sl.) već je glavni fokus gradonačelnice bio na tzv. "hladnom pogonu" (koji može biti i veći i manji, ovisi kako ga se prezentira). Umjesto da se nađe prostor za racionalizaciju troškova, bez razmišljanja se uvodi prirez i "zavlači ruka u džep" građana i obrtnika. Stoga, gradonačelnica iznosi neistinu.
Uostalom, sačekajmo zapisnik za sjednice koji će potvrditi da gradonačelnica nije riječ rekla o udžbenicima i socijalnim naknadama "braneći" uvođenje prireza. Priopćenje oporbe da ne želi glasati za nove "harače" objavljeno je na Facebooku još u tijeku sjednice, a u istom je rečeno da novi nameti nisu ni razvojni ni socijalni.
Odbijanje amandmana koji su prezentirali oporbeni vijećnici na vijeću 2.11.2017. a odnosi se na refundaciju za ovogodišnje udžbenike u iznosu od 500 kn za razrede od 2. do 8., govori zorno o sluhu gradonačelnice za socijalnu politiku prema građanima.  K tomu, županija će u cijelosti financirati roditeljima/skrbnicima sljedeće godine sve udžbenike od 1. do 8. razreda, tako da se ta suradnja odnosi samo na transfer novca od županije prema Gradu, a isplatu će vršiti Grad.
Čujemo o nakani racionalizacije rashoda reprezentacije u sljedećoj fiskalnoj godini. Pohvalno!
Zar i do sada nije trebalo štedjeti na svakom rashodu?  O povećanju komunalne naknade, da i ne govorimo. Sa 0,24 kn na 0,40 odmah. Duplo! A izlika je da od 2006. nije poskupjela. Točno, no od 2006. do danas se povećao broj obveznika koji plaćaju komunalnu naknadu (puno apartmana i kuća se prodalo), a mnogi od njih u Supetru obitavaju možda jednom mjesečno u toku cijele godine.  A naplaćuje se i komunalna naknada za apartmane koji nisu prodani.
Prema tome, nije sve "crno-bijeli svijet".


Lokalna vlast treba naći drugi načine i izvore za povećanje prihoda od poreza na dohodak, kroz osiguravanje uvjeta za privlačenje investitora, no prvenstveno mora investitorima biti partner, a sve u svrhu otvaranja novih radnih mjesta, pa će onda povećanje zaposlenih, po defaultu, rezultirati većem punjenju gradskog proračuna.
Podijelite ovaj članak

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.