Brač Online

Portal otoka Brača - već 15 godina s vama

NEREŽIŠĆA

Nerežišća leže 382 metra nad morem, podno nekadašnje utvrde Grace, na kamenom obronku Grižice. Populacijski je jedna od najmanjih otočkih općina s manje od 1000 stanovnika u Nerežišćima i pripadajućim joj naseljima Donjem Humcu i Dračevici. Teritorijalno joj pripada i naselje Murvica, nedaleko od Bola.

Budući da nerežiškoj općini pripadaju i Donji Humac i Dračevica ne može se preskočiti zvonik župne crkve u Donjem Humcu sa završnom crvenom baroknom lukovicom, muške i ženske eremitske nastambe i kompleksi među kojima su čuvena svećenička pustinja Blaca i misteriozna Zmajeva špilja iznad Murvica, špilja na Vidovoj gori, špilja Kopačina nedaleko Donjega Humca - najstarije čovjekovo stanište u Dalmaciji, brojne jame od kojih vrijedi posebice spomenuti Vičju jamu na zapadnim padinama Vidove gore, dolomitni prsten Kolač nedaleko Nerežišća, Duboki dolac, najveća udolina na otoku, napušteni pastirski stanovi Obršje, Dragovoda, Podžeženik, Fantovi dolci, Planica i Smrka, streljana na Knježev ravni, rimski lokaliteti Bunje, Poganica Tršćenik, Žurno…, ostaci rimskog mauzoleja kraj Donjega Humca, vjetrenjače na Glavici blizu Dračevice i… ima toga, doista ima. Vrijedi istaknuti zaštićene dijelove prirode na području općine Nerežišća:

VIDOVA GORA s najvišim vrhom Sutvid (778) - zaštićeni krajolik. Najveći dio Vidove gore prostire se na području općine Nerežišća. Zaštićena je od 1973. godine. Pravi je raj za lovce i planinare, skupljače puževa, gljiva, sparoga i ljekovitog bilja. Atraktivan je vidikovac s kojega puca pogled na sve strane otoka Brača i na razvedenu obalu otoka Hvara. U planinarskom domu «Vladimir Nazor» nude se brački specijaliteti (janjetina s ražnja, vitalac, dalmatinski pršut, bračko vino, sir…) kako i dolikuje bračkoj konobi.
Svježi visinski zrak i jedinstvena park šuma dalmatinskog crnog bora, koja pokriva trećinu toga područja, prvorazredna je prirodna ljepota. Osim šuma crnog bora, u nižim i toplijim predjelima raste i alepski bor. Međutim velike su površine pokrivene makijom, najčešće gustom i teško prohodnom. Prevladavaju također kamenjari s niskim šikarama. Nedaleko od vrha Vidove gore nalazi se Vičja jama, kao i jedna špilja duga 46 metara. Najdublja do sada istražena jama je Jama kod Matešića stana, sjeveroistočno od Vidove gore, dubine 285 metara.

Dolina BLACA – zaštićeni krajolik. Zaštićena od 1986. godine.
Blaca su napušteni samostan, a danas brački muzej Pustinja Blaca, jedno od najljepših izletišta na otoku.
Nekadašnji samostan Blaca smjesten je ispod visoke strme litice Ljubitovice. Godine 1551. brački knez darovao je dolinu Blaca poljičkim glagoljašima, koji su 1540. godine pred Turcima pobjegli s obale. Svećenici su tamošnju špilju Ljubitovicu preuredili za stanovanje, a 1570. godine knez im je dopustio sagraditi crkvu i samostan. Crkva, posvećena Uznesenju Marijinu, dovršena je 1588. godine, a u doba baroka biva obnovljena. Trooltarna je to crkva s orguljama majstora Ettorea del Chiara iz 1884. godine. 1590. hvarski biskup Petar Cedulin kanonski priznaje status ove svećenićke zajednice, čiji su članovi živjeli po vlastitim uredbama što ih je biskup potvrdio. S vremenom se ova zajednica uzdigla do zamjetne ekonomske razine, osobito za upravljanja svećenika Ivana Nemčića (1722.- 1800.). U pravnom pogledu Blaca su pripadala nerežiškoj župi pa se u nerežiškoj crkvi nalazi njihov grob s natpisom i godinom 1637. Samostalna kapelanija za okolne zaseoke osnovana je u Blacima 1855. danas opet pravno pripada nerežiškoj župi.

Kroz stoljeća su građevine i gospodarske zgrade koje su podizane u potpunosti zatvorile ulaz u špilju. Taj izuzetno zanimljiv kompleks zgrada dobro je očuvan do današnjih dana. U samostanu se nalazi izuzetno vrijedna spomenička zbirka: biblioteka, mala tiskara i zvjezdarnica s teleskopima (upravitelj Nikola Miličević st.(1869.-1923.) u vlastitoj tiskari u Blacima tiska tri knjige, a posljednji upravitelj dr. Nikola Miličević ml. (1923.-1963.) bio je astronom svjetskog glasa). U Pustinji se nalaze još zbirke oružja, brojne slike po sobama, te drugi vrijedni upotrebni predmeti.
U blizini, u litici, studenac je Slap, te jedna duboka jama i nekadašnji pčelinjak.
Danas je relativno lako doći do pustinje Blaca. Automobilom se dođe do opustjela zaseoka Dragovode, a odatle puteljkom koji se spušta u dolinu Blaca treba hodati oko pola sata. Taj se puteljak nastavlja, kroz dolinu, sve do uvale Blaca – Popove vale.

Pustinja je otvorena svakoga dana osim ponedjeljka od 8 do 19 sati.

Borić na krovu crkvice u Nerežišćima- spomenik prirode. Zaštićen od 1969.
Nerežišća su mjesto u gospodarskom zamahu. Uz tradicionalno bavljenje ovčarstvom, Nerežišćani su se okrenuli razvoju kamenarske industrije od branja do prerade kamena, građevinarstvu, trgovini i poljoprivrednim kulturama, a i turizmu daju zeleno svjetlo.

POVIJEST

Stoljećima je mjesto Nerežišća bilo upravno, crkveno i gospodarsko središte stare bračke komune, ali i na raskrižju otočnih putova. Ovdje je od 10. stoljeća stolovao brački knez,čija se palača nalazila na najvišem od tri seoska trga, onom najistočnijem.
Ljepotom, značajem i atraktivnošću ističu se crkve i crkvice sagrađene u razdoblju od 11. do 18. stoljeća.

Župna crkva Gospe od Karmela,s baroknim pročeljem spominje se inače već u 18. stoljeću. Više je puta dograđivana, a konačni izgled dobiva u 18. stoljeću, kada je podignut i zvonik, rad trogirskog graditelja Ignacija Macanovića. U njoj su orgulje svjetski poznatog graditelja fra Petra Nakića, jedne od triju očuvanih orgulja u Hrvatskoj. Na središnjem mjesnom trgu, crkva je sv. Margarite, a na najzapadnijem od tri trga crkvica sv. Petra iz 19. stoljeća. Jedinstvenom je čini bor, izrastao na njenoj apsidi.

Na Jurjevu brdu, sjeverno od mjesta, ranoromanička je crkvica sv. Jure, zaštitnika otoka Brača. U toj se crkvici nalazi jedan od najljepših reljefa na otoku, koji prikazuje mladoga viteza Jurja kako ubija zmaja na izlazu iz pećine.

U Nerežišćima je rođen fra Bernardin Drivodilić, koji je 1495. godine tiskao Lekcionar, prvu hrvatsku knjigu na latinici.

ŽUPA

Na ovom prostoru kršćanstvo se raširilo vrlo rano. Jugozapadno od samog mjesta nalaze se ostaci ranokršćanske crkve sv. Tudora i relativno bogat nalaz starokršćanskih ulomaka i dijelova rimskih nadgrobnih stela.

Nerežiška župa jedna je od najstarijih na Braču. Oko 1000.g. postaje središte otočne vlasti i ostaje sve do 1828.g. kada se prenosi u Supetar.

Trojica nerežiških župnika postali su biskupi: Dujam Hranković (1421), napisao je i najstariji sačuvani prikaz bračke prošlosti "Brachiae Insualae Descripto"; zatim dr. Jerolim Blaž Bonačić (1759) bio je šibenski biskup i zaslužan je za izgradnju župne crkve u sadašnjem obliku. Za potrebe nerežiške crkve tiskao je 1743.g. u Veneciji katekizam "Nauk krstjanski" Treći je Slobodan Štambuk, hvarski biskup. Bio je nerežiški župnik od 1978.-1981.

Osim ove trojice biskupa, istakli su se i sljedeći župnici: dr.Frane Bonačić, župnik od 1762. do 1788., koji je bio i upravitelj Zavoda sv. Jerolima u Rimu, dr.Ante Miličević iz Omiša, župnik od 1896. do 1903.g., pročuo se po polemici s povjesničarom I.Markovićem u svezi s njegovim djelom "Slaveni i pape".

Od 1400.g. do danas u Nerežišćima je rođeno 90ak svećenika. Među njima je najpoznatiji dr.Ivan Dubravčić (1735.-1802.), hrvatski kanonik i profesor crkvenog prava na Sveučilištu u Padovi.

Spomen zaslužuje i klarisa Marija Klara Linardović (1820.-1875.) nastojanjima kojima je sagrađen današnji samostan sv. Klare u Splitu. Umrla je naglasu svetosti.

Župna (arhiprezbiteralna) crkva Gospe Karmelske najstariji je spomen crkve iz 1287.g. Povećana je 1593.g., a današnji oblik dobila je u razdoblju 1726.-1750.g. Po sudu stručnjaka, ovo je najmonumentalnija bračka crkva. Ima osam oltara, monumentalni glavni oltar od raznobojna mramora s oltarnom palom Bogorodice s Djetetom i svecima Katarinom Aleksandrijevskom i Ivanom Evanđelistom, vjerojatno djelo Filipa Zanibartia. Raskošno izrađeni drveni oltar Navještenja u renesansno-baroknom stilu.
Oltarna pala Gospe od Ružarja s otajstvima krunice Carla Radolfija. Orgulje iz 1753.g. sagradio je glasoviti majstor međunarodnog značenja, svećenik Petar Nakić.
U crkvi i oko nje pokapalo se od XVI.st. do 1828.g. U prezbiteriju je 1784.g. pokopan brački knez Frederico Balbi iz Venecije, kome je postavljen i nadgrobni natpis na zidu.

Crkva sv. Jurja se nalazi na istoimenom brdu sjeverno od Nerežišća iz XI./XII.st. Stilski pripada predromanici. U crkvi je renesansni kameni reljef sv. Jurja iz XVI.st. Pripisuje se bračkom kiparu Nikoli Lazaniću.

Crkva sv. Nikole nalazi se na groblju i bila je župna crkva do XV.st. Stariji dio crkve je iz XI./XII.st., a dograđena je u XIII./XIV.st. U njoj je grob bračkih arhiprezbitera s hrvatskim imenima Purča i Stojša.

Crkva presvetog trojstva nalazi se u nerežiškom polju, čija gradnja datira do XII.st.

Crkva sv. Petra i Pavla je iz XIII./XIV.st. s reljefom svetaca, rad Nikole Lazanića iz 1578.g. Na njenoj apsidi raste mali bor koji je zaštićen kao prirodna rijetkost.

Crkva sv. Margarite prvi put se spominje 1350.g. Ova svetica se slavi i kao mjesna fjera 13.VII.

Ostale crkve i crkvice: crkva sv. Roka (XV.st.)
crkva sv. Filipa i Jakova (XV.st.)
crkva sv. Frane (1676.g.)
crkva sv. Josipa (1710.g.)
crkva sv. Ivana Krstitelja (1725.g.)

FOTO GALERIJA

{vsig}info-mjesta/nerezisca{/vsig}

Podijeli članak

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vinska radionica u Bolu

Turistička zajednica Bola organizira radionicu na temu razvoja vinskog turizma, namijenjenu vinarima...

Koncert Maje Šuput

Niz koncerata hrvatskih glazbenih zvijezda u školskoj-sportskoj dvorani u Supetru nastavlja Maja...

Maškarani plesni šušur

Plesači "Studija Renata" pozivaju sve na "Maškarani plesni šušur" u nedjelju 16...

Bolski karnavol 2020.

Tradicionalni Bolski karnevol započinje dječjim karnevalom 16. veljače, nastavlja se raznim karnevalskim...

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.