Brač Online

Naslovnica Tko smo mi Donacije Portal na Facebooku

A

1. KŠR "ARBUN" - Supetar

2. Ženska klapa "ALEGRIJA" - Supetar

 

B

1. Aeroklub "BRAČ" – SupetarAero Klub Brač - Supetar

2. Klub jedriličara na dasci "BOKMA" - Sutivan

3. Športsko društvo "BOL" – Bol

4. Bračka košarkaška liga – Pučišća BRAČKA LIGA - Pučišća

5. Udruga antifašističkih boraca "BRAČ" - Supetar

6. Lovačko društvo "BRAČ" - Supetar

7. Nogometni klub "BUNTA FOREST SUTIVAN" - Sutivan

8. Udruga za kulturu "BIJEG" - Supetar

9. Udruga "BUDI SVOJ" - Supetar

10. Karate klub "BRAČ" - Supetar

11. DVD "BOL" - Bol

12. Pčelarsko društvo "BLACA" - Pučišća

13. Biciklistički klub "VIŠE, BRŽE, JAČE"- Supetar

14. Streljačko društvo "BRAČ" - Supetar

15. Paintball klub "BRAČ" - Supetar

16. Udruga roditelja osoba s mentalnom retardacijom "BRAČ" - Postira

17. Nogometni klub "BRAZZIA" - Supetar

18. Golf klub "BRAČ" - Bol

19. Glazbena udruga "BRASSCUTA" – Pučišća

20. Klapa "BRACIERA" - Bol

21. Udruga "BOL" - Bol

22. Amatersko kazalište "BRACERA SUPETAR" - Supetar

23. Moto klub "BRAČ 2005" - Selca

24. Ragbi klub "BRAČ" - Pražnica

25. Moto klub "BRAČ" – Gornji Humac

26. Udruga za otočni razvoj "BRAČ" - Supetar

27. Malonogometni klub "BOL" - Bol

28. Športsko društvo "BOL" - Bol

29. Muška klapa "BLACA" - Nerežišća

30. Triatlon klub "BRAČ" - Supetar

31. Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "BRAČKI PUPOLJCI" - Supetar

32. Backgammon-tavla klub "BOL" - Bol

33. Udruga "BRAČKE RUKE" Supetar

34. Klub jedriličara na dasci "BOL" - Bol

35. Udruga za promicanje kulture i kvalitete života mladihna otoku Braču "BOLiGLAVA" - Bol

36. BRAČ ONLINE - Udruga za promicanje otoka Brača - Supetar >>>

37. Radio klub "BRAČ"  - Trg sv. Jeronima 1,  21412 Pučišća

 

C

1. Udruga multimedijalne kulture "CRNO BILI SVIT" - Sutivan

2. HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ SUPETAR - Supetar

3. Bračko folklorno društvo "CICILJONA" - Supetar >>>

 

D

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar >>>

2. Udruga za promicanje kvalitete kulturno-društvenih događanja "DRAGUJ" - Bol

3. Ronilački klub "DUBINE" - Selca

 

E

1. Udruga "EKO-ETNO MILNA" Milna

 

F

1. Športsko društvo "FORTUNA" - Povlja

2. Kulturna udruga "FRA ANDRIJA DOROTIĆ" - Sumartin

3. Udruga mladih "FERAL" - Milna

4. Moto klub "FORTUNA" - Milna

 

G

1. Klub jedriličara na dasci "GREGO" - Supetar

2. Boćarski klub "GORNJI HUMAC" – G. Humac

3. Pomorsko športsko ribolovno društvo "GUMONCA" - Mirca

 

H

1. Kulturno umjetničko društvo "HRVATSKI SASTANAK" - Selca

2. Kulturno umjetničko društvo "HRVATSKI SKUP" - Pučišća

3. Udruga "HRAPOĆUŠA" - Dol

4. HRVATSKA PUČKA PROSVJETA - Ložišća

 

I

1. INFORMATIČKI KLUB 404 - Supetar

2. Udruga građana "IDEJA" - Supetar

 

J

1. Teniski klub "JADRAN" - Supetar

2. Košarkaški klub "JADRANKAMEN" - Pučišća

3. Udruga dioničara "JADRANKAMEN d.d." - Pučišća

4. KŠR "JADRANKAMEN" - Pučišća

5. Nogometni klub "JADRAN" - Supetar

6. KUD "JOZO BODLOVIĆ" - Bol

 

K

1. Vokalni asambl "KADUJA" - Sutivan

2. Udruga za promicanje kulture "KONTAKT" - Postira

3. Malonogometni klub "KONOBA TOMIĆ" – Gornji Humac

4. Hrvatska humanitarna udruga "KAMEN" - Sutivan

5. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti "KOGULA" - Postira

6. Paintball klub "KA 4" - Sutivan

7. Karate klub "KARATE DOJO BRAČ" - Supetar

 

L

1. Pomorsko športsko društvo "LAHOR" - Sumartin

2. Udruga za poboljšanje života u zajednici "LANTERNA" - Postira

3. Udruga "LUČ" - Supetar

4. Vaterpolo klub "LAHOR" - Sumartin

 

M

1. Košarkaški klub "MILNA" - Milna

2. Malonogometni klub "MLADOST" – Nerežišća

3. MATICA HRVATSKE BRAČ - Bol

4. MATICA HRVATSKE POSTIRA - Postira

5. Boćarski klub "MIRCA" - Mirca

6. Udruga za promicanje kulture i potpomaganje učenika i studenata "dr. MIRO KAČIĆ" - Pučišća

7. KŠR "MRDUJA" - Milna

8. Dramska družina "MIRINA" - Selca

9. Udruga "MURVICA" - Murvica

10. Društvo za kulturu, šport i rekreaciju "MALI PLAC" - Supetar

11. Radio klub "MILNA 9A1CD0" - Milna

12. DVD "MILNA" - Milna

13. Boćarski klub "MURVICA" - Murvica

14. Pjevačko društvo "MRDUJA" - Milna

15. Udruga "MALI RATAC" - Pučišća

18. Paintball i airsoft klub "MRDUJA" - Milna

19. Muška klapa "MORBIN" – Donji Humac

20. Sportsko društvo "MIRCA" - Mirca

 

N

1. Malonogometni klub "NEREŽIŠĆA" - Nerežišća

2. Udruga za zaštitu okoliša "NAŠE MORE" -

3. Udruga "NEVERA" - Postira

4. Malonogometni klub "NEVERA POSTIRA" - Postira

5. Ronilački klub "NEMO" - Postira

 

O

1. Slikarsko-kiparska kolonija "OTOK" - Supetar

2. Udruga "OSIBOVA UVALA" Milna

3. Klub mladih Osibova - Milna

 

P

1. Društvo za šport i rekreaciju "PRAŽNICE" - Supetar

2. Pjevačko društvo "POSTIRSKI SKLAD" - Postira

3. Udruga za zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta življenja "PLANIČJE" - Pučišća

4. Teniski klub "POSTIRA" - Postira

5. Nogometni klub "POSTIRA-SARDI" - Postira

6. Planinarsko društvo "PROFUNDA" - Selca

7. Vaterpolo klub "PUČIŠĆA" - Pučišća

8. Udruga maslinara "POSTIRA" - Postira

9. Klub za športski ribolov "POSTIRA" – Postira

10. Boćarski klub "POSTIRA" - Postira

11. Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine "PUČIŠĆA" - Pučišća

12. Šahovski klub "PUČIŠĆA" - Pučišća

13. DVD "PUČIŠĆA" - Pučišća

14. AIRSOFT KLUB "Poskoci" - Nerežišća

15. Klapa "PUPE" - Supetar

16. Jedriličarski klub "POSTIRA" - Postira

17. Malonogometni klub "PROŽNICA" - Pražnica

18. Udruga "POTEZANJE MRDUJE" - Milna

 

R

1. ROTARY CLUB BRAČ - Supetar

2. Boćarski klub "RATAC" - Bol

 

S

1. Koordinacija ženskih grupa "SEKA" - Zagreb

2. Auto klub "SUPETAR"

3. Športsko društvo "SUTVID" - Škrip

4. Udruga za promicanje ekstremnih sportova i zaštitu okoliša "SAXUM" - Sutivan

5. Tenis klub "SLIVJE" - Selca

6. Udruga uzgajivača domaćih životinja "Sv. JURAJ" – (Supetar) Gornji Humac

7. Vaterpolo klub "SUPETAR" - Supetar

8. Jedriličarski klub "SUPETAR" – Supetar

9. Tae kwon-do klub "SAGENA" - Supetar

10. DVD "SELCA" - Selca

11. DVD "SUPETAR" - Supetar

12. Hrvatsko pjevačko društvo "SVPETRUS" - Supetar

13. "STUDIO RENATA" - Sutivan

14. Udruga za promicanje umjetnosti i zaštite starina "sv. JURAJ" – Donji Humac

15. Boćarski klub "SUTVID BRAČ" - Škrip

16. Boćarski klub "STIVAN" - Sutivan

17. Klub za športski ribolov "SUTIVAN" - Sutivan

18. Boćarski klub "SUPETAR" - Supetar

19. Športsko društvo "SAN MARTINO" - Sumartin

20. Aeroklub "SELCA" - Selca

21. Malonogometni klub "SUPETAR" - Supetar

22. Tamburaški sastav "SUPETAR" - Supetar >>>

23. Malonogometni klub "STIVAN" - Sutivan

24. Planinarsko društvo "SUTVID" - Supetar

25. Udruga "SUPER SUPETAR" - Supetar

26. Borilački klub "STIVAN" - Sutivan

 

Š

1. Udruga za zaštitu okoliša "ŠKAJA" - Nerežišća

2. Multimedijalna putujuća artistička skupina "ŠUŠUR" - Bol

3. Klub za športski ribolov i podvodne djelatnosti "ŠAMPJER" - Bol

 

T

1. Športsko društvo "TAKMAC" - Selca

2. Udruga za promicanje glazbe i sporta "TALENTI" - Sutivan

3. Jedriličarski klub "TIČJI RAT" - Povlja

4. Klub navijača Hajduka "TORCIDA BRAČ" - Supetar

 

U

1. UDRUGA IZNAJMLJIVAČA SOBA I APARTMANA U DOMAĆINSTVIMA - Bol

2. UDRUGA UMIROVLJENIKA BRAČ - Supetar

3. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti "UNIKAT" - Postira

4. UDRUGA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH RADNIKA - Bol

5. UDRUGA ZA BOLJI BOL - Bol

6. UDRUGA EKOLOŠKIH MASLINARA BRAČA - Selca

7. UDRUGA IZNAJMLJIVAČA PRIVATNOG SMJEŠTAJA U GRADU SUPETRU - Supetar

8. Ženska klapa "UŽONCA" - Bol

9. UDRUGA IZNAJMLJIVAČA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA POSTIRA - Postira

10. UDRUGA TAKSI PRIJEVOZNIKA GRADA SUPETRA - Supetar

11. Udruga "UZMAH" - Ložišća

 

V

1. Klapa "VOLAT" - Pučišća

2. PŠD "VRILA" – Bobovišća n/m

3. Radioklub "VIDOVA GORA" - Supetar

4. Udruga "VELA FARSKA" - Nerežišća

5. Lovačka udruga "VIDOVA GORA" - Supetar

6. Udruga uzgajivača domaćih životinja "VIDOVA GORA" - Nerežišća

5. Klapa "VALA" - Supetar

6. Udruga "WING TSUN BRAČ" - Supetar

 

Z

1. Teniski klub "ZLATNI RAT-BOL" - Bol

2. Udruga dioničara "ZLATNI RAT d.d. – KLUB 98" - Bol

3. Športsko društvo "ZVRK" - Supetar

4. Udruga "ZLATNI OTOK MLADIH" - Nerežišća

Posjetite portale Bračkih Župa

Sve bračke župe:

Bobovišća
021/636 044
Bol
021/635 263
Blaca
021/637 119
Dol
021/632 700
Donji Humac
021/622 089
Dračevica
021/637 119
Gornji Humac
021/622 089
Ložišća
021/636 044
Milna
021/ 636 044
Mirca
021/631 329
Murvica
021/635 263
Nerežišća
021/637 119
Novo Selo
021/648 100
Postira
021/632 250
Povlja
021/648 100
Pražnica
021/646 074
Pučišća
021/ 633 192
Selca
021/622 089
Splitska
021/632 250
Sumartin
021/648 100
Supetar
021/631 329
Sutivan021/638 196 Škrip
021/632 700
 
opcina-bol opcina-milna
opcina-nerezisca Općina Postira opcina-pucisca
opcina-sutivan opcina-selca  
TZ Supetar-hr.jpg TZ Bol
TZ Postira TZ Selca TZ Sutivan
TZ Pučišća    

DRAČEVICA

Ovo malo bračko naselje nalazi se na cesti koja vodi od Nerežišća prema Milni. Biometereolozi su svojim mjerenjima izračunali da se nalazi na najpovoljnijem bio metereološkom mjestu na otoku. U posljednje vrijeme pomalo se urbaniziraju, budući da dolazi do uređivanja vila u vlasništvu stranih državljana koji su prepoznali njezin potencijal za miran odmor. Stalno je nastanjena sa 100-njak ljudi, koji se uz obradu kamena bave i obradom vinove loze, maslina i ostalih mediteranskih biljnih kultura. Stara jezgra je izgrađena u mediteranskom stilu sa glavnim trgom u središtu mjesta te brojnim uličicama koje vode prema kućama. Najpoznatiji stanovnik Dračevice je akademik Petar Šimunović.

POVIJEST

Dračevicu su osnovali poljički izbjeglice koji su u XVI. stoljeću bježali pred turskim napadima iz svojih domova i tražili novo prebivalište. Isprva su se nastanili 3 kilometra zapadno od današnjeg naselja no nedugo zatim podigli su naselje koje se i dan danas tamo nalazi. Naselje je skladno izgrađeno u pravom mediteranskom stilu. Na sredini mjesta je glavni trg, od kojeg na sve strane vode brojne kale prema kućama koje okružuju samo naselje. Mjesto je poznato i po velikom broju bucala - zdenaca. Ovo naselje kuga nije pokosila kao npr. Sumartin ili Povlja a vjeruje se da su ih zaštitili sv. Kuzma i Damjan kojima su u čast podigli crkvicu 1678.god. a župna crkva Bezgrešnog začeća je izgrađena 1738. godine. U naselju je bilo odlično razvijeno gospodarstvo. Te su uz kamenolom imali i najveću vjetrenjaču na Braču koja je mljela žito s cijelog otoka. Jedini brački akademik, lingvist Petar Šimunović je rođen u Dračevici.

ŽUPA

Mjesto je naseljeno doseljenicima iz Poljica koji su se za mletačke uprave 31. XII. 1574. naselili na Braču. Iznad sela na glavici dominiraju zidovi najveće bračke vjetrenjače. Neovisna župa postala je 1849. godine.

Ovdje treba spomenuti dračevskog dušebrižnika Nikolu Šimunovića (1741.-1778.) koji je gradio današnju župnu crkvu. Ostavio je rukopisnu monografiju napisanu 1775. g.: "Diversarum scripturarum collectio seu historia Dracevicae".

Župna je crkva Bezgrešnog Začeća BDM iz 1770. g. produžena 1904. godine. Ima tri oltara, a zanimljiv je drveni oltar s palom Bezgrešnog Začeća nepoznatog slikara. Gradnju zvonika opisao je književnik A. Cettineo u romanu "Meštar Ivan".

Crkva sv. Kuzme i Damjana sagrađena je 1678. g. od strane Kuzme Žuvića i u njoj su se obavljale župne funkcije dok nije sagrađena župna crkva.

FOTO GALERIJA

NOVO SELO

U pripremi.

POVIJEST

Nastalo je od naselja četrdesetak "uskočkih" obitelji iz Poljica (oko 1574.). Neoromanička župna crkva Gospe od Navještenja iz 1984. U selu djeluje samouki naivni kipar Frane Antonijević. U blizini se nalazi prapovijesna gradina Gračišće, pod kojom su postojale neistražene antičke bunje i naselje Podgradišće ugašeno nakon kuge XVI. st.

ŽUPA

Župa i crkva ovog mjestašca je pod imenom Navještenja BDM. Suzaštitnik je sv. Ante Opat i Pustinjak. Novo Selo nastalo je od starosjedilaca i poljičkih "uskoka" doseljenika u XVI.st. Župa je prvi put osamostaljena 1714.g., da bi 1849.g. bila pridružena Selcima, a od 1907.g. ponovno se osamostalila.

Sadašnja župna crkva je zidana u više navrata. Najstarije je njezino središte iz XVIII.st, a najnovije je pročelje iz 1894.g. U crkvi se nalazi pala Navještenja, domaćeg majstora. Kip sv. Ante Opata je drven iz godine 1855., a drveni kip Gospe od sv. krunice je iz 1844.g.

U starom okviru je barokna slika sv. Josipa s djetetom Isusom. U crkvi su još noviji kipovi Presvetog Srca Isusova i sv Ante Padovanskog, te više novijih slika raznih svetaca.

Na groblju se nalazi crkvica sv. Nikole iz 1903.g.

Na nekadašnjem početku mjesta nalazi se kameni križ iz 1876.g. i po ogradnim zidovima još nekoliko zidnih kapelica.

FOTO GALERIJA

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.